Extra informatie over Museum Zo Was 't

De doelstelling van het museum

Het exploiteren van een museum dat er op gericht is het leven in Nederland van vroeger (met name uit de periode rond negentienhonderd) te etaleren. Dit doen wij door het tentoonstellen van onder meer streekdracht en stadse mode, speelgoed vanaf 1850, kinderboeken vanaf 1857, en andere goederen uit die tijd, zulks in speciaal daartoe ingerichte decors.

Bestuur

Het beloningsbeleid van het bestuur is onbezoldigd.

De namen van onze bestuurders zijn:
C.F.A. van 't Hof | Penningmeester
S.B. van 't Hof van der Baan | Bestuurslid

RSIN

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer dat door de Kamer van Koophandel aan het museum is toegekend: 856761849

Beleidsplan stichting Museum 'Zo was 't'

Dit beleidsplan borduurt voort op de bestaande ideologie van de oprichters en wel het behouden van een stuk Nederlandse cultuur. Meer specifiek: Het behoud van de kleding zoals die vanaf 1800 tot in 1930 in Nederland werd gedragen. Zowel streek-als stadse mode, onderkleding en nachtkleding. Gelukkig bestaan er nog relikwieën die met zorg bewaard zijn gebleven, waarvan een deel in het bezit van ons museum. Daarbij behoord ook een grote collectie doopkleding vanaf 1805 tot 1960. Ook een collectie speelgoed, poppen en kinderwagens vanaf 1865, kinderboeken vanaf 1857 en kinderkleding vanaf 1840.

Meer specifiek
Daarbij maken wij onderscheid tussen origineel en "van latere datum". Origineel en onbeschadigd is een zeldzaamheid, dus wordt veel vakkundig gerestaureerd en op de juiste periode gerestaureerd. Intussen is de collectie in de loop der vele jaren uitgegroeid tot een indrukwekkende verzameling die erkenning krijgt in de museale wereld. Alles van latere datum komt niet in onze collectie.

Bestaan
Wij bestaan sinds 2005 en hopen dit cultureel bezit nog lang te mogen beheren en te promoten. Er is weinig op dit gebied in Nederland bewaard gebleven om aan ons nageslacht duidelijk te maken hoe men hier vroeger gekleed was. De hoofdlijn is vanaf 1800 de Empiremode tot de Charleston tijd.

Planning
Voorlopig kijken wij 3 jaar vooruit (vanaf 1 januari 2017). Om onze plannen te verwezenlijken willen wij in een ander pand de huidige collectie meer ruimte geven en diverse kaders meer tot hun recht laten komen. Daarbij willen wij alleen de originele kledij tonen in ons eigen museum en niet uitlenen. Daarvoor zijn de stukken te kostbaar en te kwetsbaar. Ook is ons streven naar kennisoverdracht aan derden voor het behoud van de specifieke kennis. Wellicht later ook d.m.v. publicaties e.d.

Start
Hoewel het museum is begonnen als hobby bleek al gauw dat de belangstelling voor vroeger zo groot was, dat de geregelde bezoekers, waaronder veel uit het buitenland, een meer professionele aanpak vereiste. Met eigen middelen is destijds gestart in een voormalige koolschuur in Broek op Langedijk en de collectie omvat thans vele unieke stukken en geven een goed en compleet beeld van "hoe het was".

Sterkte
Dit vergt behalve de financiën ook zeer veel kennis van zake, waartoe wij ons al vele jaren door zelfstudie hebben verdiept in alle details en kenmerken. Daarbij hebben wij graag gebruik gemaakt van bestaande musea, archieven en regioarchieven. En een heel internationaal netwerk van specialisten.

Zwakte
Dit soort werk is allicht goed te doen als men erg gemotiveerd is, doch alleen dat is niet voldoende. Behoud van kennis van de kleding, de verzorging en de geschiedenis is een groot goed waar wij aan moeten werken. Om te overleven is een goede organisatie nodig met ambitie, "know how", een goed netwerk, gedreven medewerkers en voldoende financiële dekking. Dat laatste punt blijft een punt van zorg waar wij zonder subsidie draaien en onze ambities verder reiken. Wij willen dit via VVV's toeristenbureaus, campings, scholen, media en via onze eigen website bereiken.

Financiën
Voor de financiën vragen wij steun aan lokale ondernemingen, banken, diverse fondsen en donateur werving. Dit omdat de gemeentelijke subsidiekraan helaas dicht is gedraaid. Bezoekers betalen entree. Er wordt geen winst gemaakt.